nhac san game online blog radio truyen co tich truyen cuoi truyen 18 + truyen tranh truyen co tich truyen cuoi

Apr 28
Thường anh nói chuyện với mình anh,
Giọng nói anh thường nhỏ nhẹ thanh,
Rì rầm như gió lay tàu chuối,
Ấm cúng như nói với người tình.
* * *
Có lúc tâm hồn say xúc động,
Mất quyền tự chủ bản thân mình,
Giọng đổi âm giai như sấm động,
Tưởng chừng kêu gọi vạn tinh binh!
* * *
Apr 27
Highslide JSHighslide JSHighslide JS

Highslide JSHighslide JSHighslide JS

Highslide JSHighslide JSHighslide JS

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Apr 26
Có những lá phiếu dữ
Như phiếu bầu Ních – Xơn
Gieo bao nhiêu tang tóc,
Gặt bấy nhiêu căm hờn
Bao con côi, vợi góa,
Bao nhà cửa nát tan,
Bao rừng thiêu chất độc,
Bao biển “cá no người”!
Lá phiếu của “đười ươi”!
* * *
Apr 25
Highslide JSHighslide JSHighslide JS

Highslide JSHighslide JSHighslide JS

Highslide JSHighslide JSHighslide JS
Apr 19

Trong quả cam có hạt,
Trong hạt cam có nhân
Đây là mầm cây mới,
Tương lai của trăm quả chin vàng.
* * *
Nếu nhân không vỏ hạt,
Ai bảo vệ cho nhân?
Nếu hạt không có quả,
Hạt lấy đâu chất bổ nuôi nhân?
* * *
Phân trang 7/8 Trang đầu Trang trước 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Phản hồi mới nhất

Bài viết theo tháng